Fotogenlampors måttsystem

Du kan också ladda hem vår PDF om samma ämne: klicka HÄR isåfall.

Inom fotogenlampornas värld använder vi oss fortfarande av den äldre måttenheten linjer vilken betecknas med tre primtecken(’’’) och som idag är ett internationellt standardiserat mått. Under 1800-talet skilde sig måtten naturligtvis åt i de olika länderna och hos olika fabrikatörer samt även under olika tider, men grovt räknat fungerade det såhär:

  •  1 fot = 12 tum.
  • 1 tum = 12 linjer.
  • 1 linje = Beroende på land och årtal varierar bredden mellan 2-3 mm.

Har du en 10''' fotogenlampa innebär det att både brännare, linjeglas, veke, oljehusring och eventuell kup- eller skärmring är i just storleken 10'''(linjer).


Idag kan man hitta åtskilliga felaktiga förklaringar på nätet om bakgrunden till linjemåttet, allt ifrån att det handlar om antalet invävda trådar i veken till att varje linje motsvarar ljusstyrkan hos ett vanligt stearinlju. Inget av det är riktigt. Istället utgick man ursprungligen ifrån de första tubvekarna som tillverkades(vilka var cylinderformade så när man plattade ut dem så hade man alltså ett dubbelt lager tyg) och mätte diametern på dem i platt tillstånd. Senare kom de flatvävda vekarna som vi använder i våra fotogenlampor idag och som formades runda först i rundbrännarens öppning upptill. Då fortsatta man att vika vekarna dubbelt på bredden, för att på gammalt vis ha ett dubbelt tyglager och fick på så vis halva den eg. bredden, vilket satte linjemåttet.

Om en veke är 50 mm bred ger det således ett halverat mått på cirka 25 mm, vilket motsvarar 10’’’(linjer).

Man utgår från vekens mått när man mäter alla delar i lampan. En 6’’’ veke sitter i en 6’’’ brännare som sitter fastskruvad i en 6’’’ oljehusring och upptill sitter ett 6’’’ linjeglas osv. På samma vis sitter en 20’’’ veke i en 20’’’ brännare med ett 20’’’ linjeglas etc. etc.

På flera ställen i tabellerna nedan så kommer samma mått i mm att ibland motsvara flera olika mått i linjer. Då är det istället andra saker som avgör vilken storlek du har.

ANGÅENDE VEKAR: Skillnaden på en 5''' och en 7''' brännare (som båda har en 13 mm bred veke) är storleken på glaset.

ANGÅENDE BRÄNNARE:
Skillnaden på en 5''' och en 6''' brännare (som båda har 34 mm mått överst) är att 5''' brännarens veke kommer upp som ett rakt streck(en flatbrännare) medan 6''' brännarens veke kommer upp som en cirkel (rundbrännare).
Skillnaden på en 14''' och 15''' brännare är dels att vekarna är olika breda(skiljer 2 mm) och att 15''' brännaren har en lågspridare överst (som en liten hatt) som sprider ut lågan. Dessa brännare får därför en bredare låga och har motsvarande glas med en utbuktande kula i höjd med lågan. De kallas matadorglas.

ANGÅENDE OLJEHUSRINGAR:
Om du helt saknar glas och brännare så kan du själv välja storlek mellan 12 - 30 linjer
eftersom de alla har samma mått i hålet på 39 mm och gänga.

ANGÅENDE LINJEGLAS:
Alla glas från 15''' storlek och uppåt bör vara matadorglas. Det innebär att de har en kula på "magen" i höjd med lågan.